İfraz nedir? Nasıl yapılır?

ifraz işlemi

İfraz işlemi tapuda tek bir parsel olarak kayıtlı olan gayrimenkullerin birden fazla parsel olarak ayrılması işlemidir.

Söz konusu olan gayrimenkulün hali hazırda bir sahibi varken bölünmesi veya bir kısmının başka birine satılması gibi durumlarda ifraz işlemi gerçekleştirilir ve tapu kütüğünde değişiklikler yapılır. 

İfraz işleminin gerçekleştirilebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle ifraz işlemi gerçekleştirilecek ola arsada, arazide ya da gayrimenkulde herhangi bir irtifak hakkı ya da şerh olmaması gerekmektedir.

Afet, heyalan ya da taşkın gibi doğal afet tehlikesinin bulunduğu bölgelerde bulunan gayrimenkullerin de ifraz işlemleri gerçekleştirilmemektedir. Aynı zamanda yola cephesi bulunmayan gayrimenkul ve araziler d parsellere ayrılamaz durumdadır. 

İfraz işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

İfraz işlemi yapılmak istenen gayrimenkul belediyenin sorumluluğu altında olan bir bölgede ise belediye encümenine başvurulması gerekmektedir. Eğer gayrimenkul bölgesinin sorumluluğu belediyede değilse il idare kuruluna başvurulmaktadır. İfraz işlemi başvurusu için teslim edilmesi gereken bazı belgeler vardır.

Gayrimenkul sahibinin ya da temsilcisinin nüfus cüzdanı, vesikalık fotoğrafı ile başvuru yapılmaktadır. İstenen bir diğer belge ise belediye encümeninin ya da il idare kurulunun karar belgesidir.

Emlak beyan değeri belgesi, tapu belgesi ve mühendisler tarafından düzenlenen değişiklik dosyası da teslim edilmesi gereken belgeler arasındadır. Bu belgelerin teslim edilmesinin ardından ifraz işleminin ücretinin yatırılması gerekmektedir, bunu içerisinde tapu harcı ve döner sermaye ücreti bulunmaktadır.

Belediye tarafından gayrimenkul için bir emlak değeri belirlenmektedir ve bu değere göre bir tapu harcı yatırılmaktadır. Tapu harcı bedeli her yıl belirli bir oran üzerinden hesaplanmaktadır. Aynı şekilde döner sermaye ücreti de Döner Sermaye İşletmesi tarafından her sene bir tarifeye göre belirlenmektedir.

İfraz işlemi ne kadar sürede tamamlanmış olur?

İfraz işlemine başvuru yapıldıktan sonra başvuruyu takip eden 30 günlük süre içerisinde ilgili kurumlar tarafından gerekli olan incelemeler yapılır ve sonuçlandırılır. İfraz işlemi onaylandıktan sonra imar planı 15 gün içerisinde tapu müdürlüğüne teslim edilmiş olur. Son aşama tescil işlemidir. Tapu müdürlüğünün ifraz işlemini tescil etmesi için 30 günlük bir gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Tüm bu işlemler sonrasında ifraz işlemi onaylanmış ve tamamlanmış olur.

Exit mobile version